In 1990 ben ik afgestudeerd aan de academie voor Beeldende Vorming in Tilburg.  

Bij het maken van nieuw werk zit de uitdaging in kleine dingetjes die tijdens zo'n proces gebeuren. Hoe gaat iets eruit zien, als ik dit wel - en dat niet doe. Het al werkend beslissen, keuzes maken, het bijstellen van je conceptverbeelding, loslaten, opnieuw beginnen, verbeteren, weggooien, ruimte maken voor iets nieuws. Weer opstarten, in de flow komen, het hele creatieve proces van iets maken en weer daarop reageren.... en dan opnieuw, keuzes maken etc.

Mijn hele proces van creatief denken is niet zozeer gericht op het 'out of the box denken', maar meer gericht op het oplossingsgerichte denken vanuit de verbeelding, waarbij ik mezelf meer de vraag stel:"waar wil ik naar toe?"dan dat ik me afvraag:"wat is het probleem?'

Schilderen is voor mij niet alleen 'denken' maar vooral ook  'inbeeldend en voorspellend aanvoelen.'  Vanuit dit perspectief blijft het hele creatieve proces praktisch en uitvoerbaar voor mij. Autonoom binnen mijn logica, redeneertrant en ervaringen.

Toegesneden op een nieuwe horizon waar ik naar toe wil, waarbij de verbeelding,  controle en stuurkracht optimaal kan worden ingezet, omdat ik binnen mijn eigen wereld heer en meester ben.